Zubuchen

FAKTA A ČÍSLA

Umístění

Švýcarsko

Rok výstavby

2013

Délka projektu

16 měsíců

Výrobní kapacita

160 oken za den

O PROJEKTU

Firma Zurbuchen je nám známá již řadu let a od samého začátku koupila všechny stroje od Berchtolda. V letech 2012/2013 postavila rodina Zurbuchenů novou výrobní halu a Berchtold dostal povolení k realizaci projektu. V květnu 2013 byla zahájena výstavba výroby a záběh strojů. Zurbuchen je nyní největším zpracovatelem Profine-Kömmling ve Švýcarsku a drží se obtížné polohy Švýcarska.

S investicí do stroje ve výši cca 1,7 mil. € byla vytvořena možnost vyrobit cca 160 oken denně.

Investor: Rodina Zurbuchenů
Projektový manažer: Sandra Zurbuchen

OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE

DOJMY Z PROJEKTU

Vy

KONTAKTNÍ OSOBA

Zeptat se? Jen se ptám.

FAQ

Co je vlastně shuttle?

Tuto otázku si pokládáme často a jsme obzvláště potěšeni! Proč? Tady je odpověď!
VYMYSLELI JSME TO !!!

Samozřejmě ne v konstrukci, ale v pojmenování! Výrobci hovořili o „automatických přepravních vozících“ nebo „distribučních vozících“ nebo „VTA“.

V našem smyslu je „raketoplán“ transportním zařízením pro okenní čtverce! Může sbírat rámy oken, slepé rámy nebo hotová okna na stanici, ukládat je, ukládat je svisle nebo vodorovně a načítat je. Pokud jde o strojní komunikaci a řízení procesů ve smyslu 4.0, je to dnes nepostradatelná technologie!

Jsme „SHUTTLE“!

Jak probíhá spolupráce?

PPORK Osobní plánování kontaktů-optimalizace-realizace-kontrola

Tyto takzvané projekty jsou vždy individuálné řešeny. Samozřejmě se jedná o zkušenosti již realizovaných projektů a několikrát implementujete ověřená řešení. Plánování projektu pak probíhá v několika fázích.

Osobní kontakt a analýza
Je nezbytné, aby obchodní oddělení nebo konzultant pro automatizaci pečlivě naslouchali a společně se zákazníkem vypracovali cíle a nápady a zaznamenali a přesně zdokumentovali aktuální situaci.

plánování

Vypracované cíle a nápady jsou poté implementovány do technicky proveditelného konceptu výroby. Konzultanti velmi úzce spolupracují s technickým back office. Jelikož se nejen technická norma, ale i výrobky neustále mění a vyvíjejí, je obzvláště důležité, aby bylo realisticky kontrolováno, co je možné. V technických otázkách musí být zahrnuto také zákaznické prostředí ve výrobní oblasti.
Fáze plánování obvykle končí rozvržením výroby a nabídkou.

optimalizace

Na základě rozložení výroby a nabídky jsou poté prodiskutovány a probrány všechny podrobnosti. Tento dialog téměř vždy vyústí v nové myšlenky a přístupy, které se pak začlení do projektu. Tato fáze je obzvláště důležitá, protože zákazníci často vidí pouze to, co je proveditelné a užitečné. Tyto podrobné technické diskuse jsou zásadní a pro každého zákazníka vypadají trochu jinak!

realizace

Za realizaci je primárně požadován a odpovědný projektant a dodavatel. Zde vidíte, jak dobře byl projekt připraven. Zákazník se samozřejmě musí také rozhodně připravit a je odpovědný za to, že se partneři projektu a dodavatelé navzájem harmonizují a vzájemně spolupracují. Naši konzultanti a projektanti jsou však zodpovědní za holistický úspěch a musí dosáhnout stanoveného cíle!

řízení

Celá koncepce výroby, zabudování výrobní sekce nebo stroje jsou na konci zpracovány a zkontrolovány na kvalitu a množství. Samozřejmě to zahrnuje i komerční uzavření projektu a související předání systému zákazníkovi.

Tyto fáze projektu samozřejmě nejsou závazné, ale je velmi důležité pracovat podle „pokynu“, protože zajišťuje transparentnost a porozumění. Zákazník musí vědět, kde stojí a co může od svého dodavatele očekávat.

Heslo zní: „Pokud neznáte cíl, nenajdete cestu“!

JE VÝROBNÍ PROCES PLÁNOVÁN A JSOU PRODUKTY POUŽÍVÁNY JEDNOTLIVĚ NEBO NORMALIZOVÁNY?

Plánování je samozřejmě částečně standardizované, protože stroje musí často mít stejné základní vlastnosti. V detailech však záleží na kompetenci a zkušenostech konzultanta.

Konzultanti potřebují vědět, jaké účinky mají výrobní produkty!

Velmi rozhodující roli hraje maximální velikost prvků, hmotnost, upevnění na okně nebo například povrch okenních profilů.

Zde je příklad. Pokud jde o barvu, jsou fólie nebo hliníkové krycí skořepiny ve standardizovaných výrobních procesech poměrně nepříjemné. I když je naši zákazníci údajně prodávali „dobře“ konečnému spotřebiteli, koncový zákazník očekává cenu, která má být zaplacena, která by neměla být podceňována!

Fólie a hliníkové tácky se mohou při procesu poškodit, a proto musí být „odvinuty“. Povrchy válečků mohou mít jiné vlastnosti, aby nezanechávaly stopy po běhu, zejména na lakovaných oknech. Zřídka nestačí ani válečky a je třeba použít celoplošné dopravníkové koberce.

Pro naše zákazníky je důležité:

V rozložení lze stroj rozpoznat pouze jako siluetu, ale v aplikaci je často rozhodující kvalitativní výhodou jednoduchý válečkový dopravník, a proto je cena oprávněná.

Máte dotaz?

    Bitte beweise, dass du kein Spambot bist und wähle das Symbol LKW.