Impressum

Podle § 5 TMG

Berchtold Fensterbaumaschinen GmbH
Buchstauden 18
78269 Volkertshausen

Obchodní rejstřík: HRB 540804
Rejstříkový soud: Okresní soud ve Freiburgu

Zastoupeno:
Jörg Raake, Lothar Mayer

Kontakt

Telefon: 07774 / 93 300
Telefax: 07774 / 93 3030
E-Mail: info@berchtold-gmbh.com

DIČ-ID

Daňové identifikační číslo podle § 27 zákona o dani z obratu:
DE142764537

Za obsah odpovídá dle § 55 odst. 2 RStV

Berchtold Fensterbaumaschinen GmbH
Jörg Raake
Buchstauden 18
78269 Volkertshausen
Konstanz

Řešení sporů EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů urovnání sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.